GOK Klembów Gmina Klembów

Polub nas na Facebooku:

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

 

 

„Twórczość plastyczna dzieci” 

„Jeżeli ma się rozwijać wyobraźnia  dziecka, trzeba jej dać czym się karmić."

             (Margaret Mead)

 

 

                Mówi się, że zajęcia plastyczne nie są doceniane we współczesnej edukacji. Jednak należy pamiętać, że kształtowanie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju  dziecięcej kreatywności. Twórczość plastyczna na każdym etapie rozwoju daje dziecku możliwość samodzielnego badania, poszukiwania i odkrywania otaczającej go rzeczywistości.

 

Rodzice mający świadomość tego, że ćwiczenia plastyczne pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci, zapisują swoje pociechy na dodatkowe zajęcia. W bieżącym roku kulturalnym swoje talenty plastyczne rozwija dość duża, bo 50-osobowa grupa uczestników. Są to dzieci z Klembowa, Ostrówka, Paska, Dobczyna, Nowego Kraszewa, Woli Rasztowskiej i Michałowa. W Świetlicy wiejskiej w Pasku podczas zajęć integrują się z dziećmi mamy i babcie.

 

            Można zauważyć, że twórczość plastyczna sprzyja budowaniu więzi emocjonalnych, uspokaja, daje dużo radości i satysfakcji. Rozbudzanie zainteresowań sztuką skłania dzieci do samodzielnego działania. Ważnym elementem zajęć jest kształtowanie w dzieciach własnej wartości ze szczególnym uwzględnieniem właściwej samooceny. Podczas spotkań stosowana jest ocena słowna w formie zachęty oraz akceptacja działań uczestników, co wzbudza w nich pozytywne odczucia..

 

              Otwarty program zajęć pozwala integrować działania dzieci i dorosłych. Rodzice mogą obserwować swoje pociechy, podążać za ich potrzebami, wspólnie spędzać czas, wspierać rozwój emocjonalno-poznawczy i budować bezcenną więź z dzieckiem.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )