GOK Klembów Gmina Klembów

Polub nas na Facebooku:

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie otrzymał dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016

  


 

 

UE_EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Projekt „Razem z babcią i dziadkiem” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

 

 

 

 

„Razem z babcią i dziadkiem”

 

 

 

 

 

 

     We wrześniu 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie rozpoczyna realizację projektu „Razem z babcią i dziadkiem”, który będzie trwał do 31 stycznia 2011 r. Działaniem projektu objętych zostanie 30 osób, z których 15 to osoby starsze, nieaktywne zawodowo, a pozostali to ich wnukowie.

 

     Głównym celem projektu jest łączenie pokoleń i ukazywanie różnorodnych możliwości twórczego spędzania wolnego czasu, aktywnej integracji i uświadomienie wnukom, że nie tylko babcie potrafią szydełkować, wyszywać gotować czy piec. Dziadek też to umie.

 

 

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

1. Zajęcia rękodzielnicze – „Igłą, nitką i nie tylko”, mają na celu rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości estetycznej, poznawanie regionalnych technik plastycznych i rękodzielniczych. Beneficjenci będą wykonywać prace związane tematycznie ze świętami i porami roku.

 

2. Zajęcia kulinarne – „Jedzmy zdrowo i kolorowo!”. Uczestnicy zapoznają się z kulinarnymi tradycjami regionu, będą wspólnie przygotowywać potrawy i pokażą, jak zdrowo się odżywiać.

 

3. „Karnawałowe święto rodziny” – uczestników obowiązuje oryginalny strój baśniowy. Spotkanie wiąże się ze świętami Bożego Narodzenia, karnawałem, Dniem Babci i Dziadka.

 

4. Wyjazd integracyjny do Białowieży – dwudniowa autokarowa wycieczka, podczas której pokażemy beneficjentom projektu kulturowe tradycje tego regionu, a także piękno jego przyrody. W trakcie wycieczki będą mieli oni okazję zapoznać się z przykładami realizacji inicjatyw lokalnych na rzecz aktywnej integracji, które będą mogli wykorzystać we własnych działaniach na terenie gminy Klembów.

 

 

W ramach realizacji projektu respektowane będą trwałe zasady równości szans mężczyzn i kobiet.

Działania te pozwolą zrozumieć beneficjentom, jak ważne jest twórcze i aktywne spędzanie wspólnego czasu ponad podziałami wiekowymi.

Rezultaty projektu przyczynią się także do zdobycia uniwersalnych umiejętności pomocnych na każdym etapie rozwoju osobistego.

Projekt ma charakter lokalny, a swoim zasięgiem obejmuje trzydziestoosobową grupę mieszkańców gminy Klembów.

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )